Our partners

         AzalNAA
         CAATHALES
         AzAv
         SWH

 

 

 


Azal Trenajor-Təlim Kompleksi       Trenajor -təlim kompleksi hava qəmisinin heyətin hazirlanması üçün tələb olunan hər bir şərait təklif edir. Təlim prosesi Sizin tələblərin qiymətləndirilməsindən başlanır və bundan sonra Sizin kompaniyada mövcüd olan proseslərinə uyğun xüsusi təlim proqrami təşkil olunur.

       Biz təlim prosesinin ən yüksək səviyyədə keçirilməsinə zəmanət veririk. Biz çalışırıq ki gələcək pilotlar inkişaf edib qarşılarına çıxan hər bir problemi aradan qaldıra bilsinlər.

       Bizim Bakıda yerləşən Azal Trenajor-təlim Kompleksində Siz bir neçə təlim cihazları və aviatrenajorlarda təlim keçməyə imkanına maliksiniz. Sizin uçuş heyəti kritik vəziyyətlərin həlli təlimlərini heç bir risk olmadan həyata keçirə biləcəklər.