Our partners

         AzalNAA
         CAATHALES
         AzAv
         SWH

 

 

 ƏlaqəAzərbaycan Rspublikası, AZ-1045, Bakı, Binə, 25-ci km,
Milli Aviasiya Akademiyası, Trenajor-təlim Mərkəzi


       Telefon: (+99412) 4374022

                   (+99412) 4374079

                   (+99412) 4374757 ext. 2038,6901,6904,6905,6923

       E-mail : director@azal-flight-training.com

                   planning@azal-flight-training.com

                   reception@azal-flight-training.com